Zásady ochrany osobních údajů (ZOOÚ) webu mixulo.com

Jsme společnost Mixulo, s.r.o. (IČO 09690263, adresa Pod kapličkou 2846/9, 130 00 Praha, Česká republika, e-mail: info@mixulo.com) a tento dokument popisuje naše zásady v roli Správce a týkají se shromažďování, užívání a zveřejňování informací o vás, které shromažďujeme, když používáte náš web https://www.mixulo.com/.

Pokud máte další dotazy, návrhy nebo potřebujete další informace o našich ZOOÚ, neváhejte nás kontaktovat. Rovněž vás informujeme, že jsme nejmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů.

Tyto ZOOÚ se vztahují pouze na naše online aktivity a platí pro návštěvníky našeho webu s ohledem na informace, které nám sdělili a/nebo které byly shromážděny. Tyto zásady se nevztahují na informace získané offline nebo prostřednictvím jiných kanálů než tohoto webu.

Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, jinak též GDPR).

Souhlas používáním

Používáním našeho webu vyjadřujete souhlas s našimi ZOOÚ a souhlasíte s jejich podmínkami. Pokud s nimi nesouhlasíte, nepřistupujte na tento web, ani jej nepoužívejte.

Informace, které shromažďujeme

Osobní údaje, o jejichž poskytnutí Vás žádáme včetně důvodů, proč Vás o ně žádáme, Vám budou popsány ve chvíli, kdy Vás požádáme o poskytnutí osobních údajů.

Pokud nás kontaktujete přímo, můžeme o vás získat další informace, jako je vaše jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, obsah zprávy a/nebo příloh, které nám případně zasíláte, a jakékoli další informace, které se rozhodnete poskytnout.

Při registraci účtu vás můžeme požádat o vaše kontaktní údaje, například jméno, název společnosti, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo.

Jak vaše informace používáme

Shromážděné informace používáme různými způsoby, mimo jiné k:

 • Poskytování, provoz a údržba našeho webu,

 • zlepšování, přizpůsobování a rozšiřování našeho webu,

 • pochopení a analýza toho, jak náš web používáte,

 • vývoj nových produktů, služeb, funkcí a prvků,

 • komunikace s vámi, buď přímo nebo prostřednictvím některého z našich partnerů, včetně zákaznického servisu,

 • poskytování aktualizací a dalších informací týkajících se našeho webu,

 • pro marketingové a propagační účely,

 • k zasílání e-mailů,

 • zjišťování a prevence podvodů.

Z naší strany nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení GDPR.

Soubory s protokoly (tzv. logy)

Používáme standardní postupy používání souborů s protokoly. Slouží k evidenci návštěvníků při návštěvě webů. Podobně to v rámci analýzy dělají všechny hostingové společnosti. Informace shromážděné pomocí souborů protokolu zahrnují adresy internetového protokolu (IP), typ prohlížeče, poskytovatele internetových služeb (ISP), časové razítko, odkazující/výstupní stránky a případně počet kliknutí. Tyto údaje nejsou spojeny s žádnými informacemi, které by umožňovaly identifikaci osob. Jejich účelem je analýza trendů, správa webu, sledování pohybu uživatelů na webu a shromažďování demografických informací.

Kontaktní formulář

Vyplněním kontaktního formuláře nebo dotazníku:

 • souhlasíte s použitím svých osobních údajů pro účely elektronického zasílání obchodních sdělení, reklamních materiálů, přímého prodeje, průzkumů trhu a přímých nabídek produktů ze strany naší či třetích subjektů, ne však častěji než jednou týdně, a zároveň

 • prohlašujete, že zasílání informací dle předchozího bodu nebudete považovat za nevyžádanou reklamu ve smyslu zák. č. 40/1995 Sb. v aktuálním znění, neboť se zasíláním informací dle předchozího bodu ve spojení s § 7 zák. č. 480/2004 Sb. výslovně souhlasíte.

 • Souhlas dle tohoto odstavce můžete kdykoli písemně odvolat na naší výše uvedené e-mailové adrese.

Soubory cookie a webové majáčky (tzv. beacons)

Stejně jako všechny ostatní weby i my používáme "soubory cookies". Ty slouží k ukládání informací včetně předvoleb návštěvníků a navštívených stránek našeho webu. Informace slouží k optimalizaci uživatelského prostředí přizpůsobením obsahu webů na základě typu prohlížeče návštěvníka či jiných informací.

Prostřednictvím tzv. cookie toolbaru umístěného na tomto webu nám můžete udělit souhlas se zpracováním vašich osobních údajů v souvislosti s ukládáním souborů cookie do vašeho zařízení.

Soubory cookies se dělí na tyto druhy:

 1. Nezbytné (funkční) cookies – Soubory cookies nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb. Pro použití těchto cookies není třeba Váš souhlas.

 2. Analytické a marketingové cookies – Zde je vyžadován souhlas. Využití těchto souborů cookie je zejména pro anonymní sledování návštěvnosti a činnosti uživatelů na našich webových stránkách. Díky tomu můžeme sledovat, co se uživatelům líbí a zlepšovat naše služby.

Jak vaše informace sdílíme

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů mohou být osoby zajišťující technické, organizační či obchodní činnosti související s provozem webových stránek správce, a to v souladu s našimi pokyny (zpracovatelé osobních údajů). Vždy se předem ujišťujeme, že o vaše osobní údaje pečují minimálně stejně dobře jako my. Nemusíte se tedy ničeho obávat, vaše údaje jsou u nás v bezpečí.

Nemáme v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Vaše osobní údaje můžeme také zpřístupnit pro následující účely:

 1. k plnění platných zákonů, nařízení, soudních příkazů nebo jiných zákonných opatření;

 2. k uplatnění vašich dohod s námi, včetně těchto ZOOÚ; nebo

 3. abychom mohli reagovat na tvrzení, že vaše používání našeho webu porušuje práva třetích stran.

Vezměte prosím na vědomí, že pokud dojde ke sloučení tohoto webu nebo naší společnosti s jinou společností nebo k jejímu převzetí, budou vaše údaje jedním z aktiv, která budou převedena na nového vlastníka.

Zásady ochrany osobních údajů třetích stran

Tyto ZOOÚ se nevztahují na jiné weby. Proto vám doporučujeme, abyste si přečetli příslušné ZOOÚ serverů třetích stran, kde naleznete podrobnější informace. Mohou obsahovat jejich postupy a pokyny, jak se z některých způsobů sběru dat odhlásit.

Soubory cookie můžete zakázat prostřednictvím možností konkrétního prohlížeče, který používáte. Chcete-li se dozvědět podrobnější informace o správě souborů cookie v konkrétních webových prohlížečích, naleznete je na domovských stránkách těchto prohlížečů.

Uchovávání vašich informací

Informace o uzavřených smlouvách a vaše identifikační, adresní a kontaktní údaje uchováváme po dobu 3 let od ukončení smlouvy, kterou jsme spolu uzavřeli. Držíme je po tuto dobu, abychom mohli řádně vyřizovat reklamace a reagovat na vaše případné stížnosti.

Kromě toho jsme ze zákona povinni uchovávat některé dokumenty obsahující osobní údaje. Například faktury musíme uchovávat po dobu 10 let. Účetní doklady uchováváme po dobu 5 let.

Zbytkové anonymní informace a souhrnné informace, z nichž ani jedna vás neidentifikuje (přímo ani nepřímo), mohou být uchovávány po neomezenou dobu.

Vaše práva na ochranu údajů

Na tomto místě se chceme ujistit, že jste plně obeznámeni s veškerými svými právy na ochranu osobních údajů. Každý uživatel má následující práva:

Za podmínek stanovených v čl. 15 GDPR si od nás můžete vyžádat informace o tom, zda a jaké údaje o vás zpracováváme. V souladu s čl. 16 GDPR můžete požádat o opravu a případně doplnění svých údajů. Máte právo na to, abychom vaše údaje vymazali nebo zablokovali za podmínek stanovených v čl. 17/18 GDPR. Dle čl. 20 GDPR máte právo získat své údaje nám zaslané na základě povolení nebo smlouvy, pokud zpracování probíhá automatizovaně. Pokud si to budete přát a pokud to bude technicky možné, zašleme tyto údaje třetí straně. Vaše práva mohou být za určitých podmínek omezena nebo vyloučena zákonem. Máte právo podat stížnost u příslušného úřadu pro ochranu osobních údajů.

Pokud zpracováváme údaje k hájení našich zájmů výlučně na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, máte právo z důvodů, které vyplývají z Vaší zvláštní situace, zpracování svých údajů zakázat. Podáte-li námitku, příslušné údaje již nebudeme zpracovávat, ledaže bychom mohli doložit nezbytné a potřebné důvody, které převáží Vaše zájmy nebo by zpracování sloužilo k uplatnění právních nároků.

Pokud jste se zpracováním svých údajů souhlasili, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Po jeho odvolání již nebudou údaje zpracovávány. To neplatí, pokud jsme k tomu oprávněni nebo zavázáni zákonem.

Pokud chcete uplatnit některé z těchto práv, kontaktujte nás, prosím. Dovolujeme si Vás upozornit, že pokud podáte žádost, máme 1 měsíc na to, abychom reagovali. Děkujeme za pochopení.

Informace o dětech

Jednou z našich priorit je maximální ochrana dětí při jejich používání Internetu. Doporučujeme rodičům a opatrovníkům, aby dohlíželi na a účastnili se činnosti dětí na internetu.

Vědomě neshromažďujeme žádné osobní údaje identifikující děti mladší 13 let. Pokud se domníváte, že vaše dítě poskytlo na našem webu takový druh informací, důrazně vás vyzýváme, abyste nás neprodleně kontaktovali a my uděláme vše pro to, abychom takové informace z našich záznamů neprodleně odstranili.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Naše ZOOÚ můžeme čas od času aktualizovat. Doporučujeme vám proto, abyste tuto stránku občas prohlédli, zda nedošlo ke změnám. Změny jsou účinné okamžitě po jejich zveřejnění na této stránce.